Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ...

ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ...
1ος Βαθμός είναι, όταν κάνει κάποιος το καλό, όχι δε καλώς, αλλά σμίγει το καλό με το κακό.
2ος Βαθμός είναι, η τελεία αργία του καλού.
3ος Βαθμός είναι, η προσβολή του κακού στο λογισμό.
4ος Βαθμός είναι, ο συνδιασμός, ή συνομιλία με τον λογισμό.
5ος Βαθμός είναι η πάλη που γίνεται πριν την αμαρτία.
6ος Βαθμός είναι η συγκατάθεση να γίνει η αμαρτία.
7ος Βαθμός είναι η κατά διάνοια αμαρτία που γίνεται προ του έργου όπου ο άνθρωπος τυπώνει εις τον νούν του την αμαρτία τόσο παστρικά ωσάν να την κάνει με το έργον.
8ος Βαθμός είναι, αυτή η πράξη και κατ’ ενέργεια αμαρτία.
9ος Βαθμός είναι, η συνήθεια όταν γίνεται η αμαρτία συχνά.
10ος Βαθμός είναι, η έξις της αμαρτίας, η οποία με βία και δυναστεία αναγκάζει τον άνθρωπον να αμαρτάνει θέλοντα και μη θέλοντα.
11ος Βαθμός είναι, η απόγνωσις που κυριεύει τον αμαρτωλόν.
12ος Βαθμός είναι, η αυτοκτονία, δηλαδή θανατώνεται ο άνθρωπος αφ’ εαυτού του με το να κυριεύθει από την απόγνωση.

Μου αρέσει!   Σχολιάστε  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου