Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Το δέντρο του tule - από δύο χιλιάδες χρόνια

Ο χρήστης La Bioguia πρόσθεσε 4 νέες φωτογραφίες — με την Silvia Oliva Merlin και 15 ακόμη.
El Árbol del Tule.
Este legendario ahuehuete de dos mil años de edad cuenta con el diámetro de tronco más grande del mundo, con una circunferencia de aproximadamente 58 metros y una altura de 42 metros, se estima que serían necesarias al menos 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcar su tronco. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule en Oaxaca, México, aproximadamente a 12 km de la capital del estado, Oaxaca de Juárez.
Το δέντρο του tule.
Αυτό το θρυλικό ahuehuete από δύο χιλιάδες χρόνια υπόψη με τη διάμετρο του κορμού μεγαλύτερη στον κόσμο, με μια περιφέρεια περίπου 58 μέτρα και ύψος 42 μέτρα, υπολογίζεται ότι είναι αναγκαία τουλάχιστον 30 άτομα με Τα δακτυλα για να ψάξουμε το κούτσουρο. Βρίσκεται στο αίθριο από την εκκλησία της santa maria του tule σε oaxaca, μεξικό, περίπου 12 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κράτους, oaxaca de juárez.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου